سبد خرید

حسابداری صنعتی چیست؟ بررسی کامل آن + اهداف و وظایف

حسابداری صنعتی چیست؟ بررسی کامل آن + اهداف و وظایف
در این پست می‌خوانید:

حسابداری صنعتی را می توانیم یکی از شاخه های علم حسابداری در نظر بگیریم. در این جا می توانیم به محاسبه بهای تمام شده تمامی محصولات بپردازیم. در حسابداری صنعتی ارزیابی هایی در جهت ساخت کالا انجام می گیرد. در نهایت می توانیم شاهد کاهش هزینه ها و کنترل موجودی ها باشیم. البته در نهایت به نحوه قیمت گذاری کالاها نیز اشاره می کند. بررسی و پیش بینی کلیه فرآیند های تولید و البته اقدامات اصلی در خصوص تولید و پیشرفت را می توانیم برای کلیه شرکت های تولیدی در حوزه حسابداری صنعتی در نظر بگیریم.

بررسی حسابداری صنعتی به صورت جزئی

می توانیم حسابداری صنعتی را به عنوان بخشی جذاب در علم حسابداری در نظر بگیریم. در این بخش می توانیم به تنظیم بودجه و تعیین تمامی هزینه های استاندارد اشاره داشته باشیم. البته هزینه های مربوط به عملیات ها و مراحل تولید و محصولات و البته تعیین سودآوری در خصوص وجوه اجتماعی را نیز می توانیم در حوزه حسابداری صنعتی در نظر بگیریم. کلیه حساب ها به صورت طبقه بندی شده می توانند ثبت شوند و حتی مورد آنالیز و تفسیر نیز قرار گیرند.

این امر به این خاطر است تا تمامی هزینه ها به همراه مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مربوط به آن ها نیز مشخص گردند. در واقع می توانیم حسابداری صنعتی را چیزی مرتبط با صنعت و موسسات تولیدی ذکر نماییم.

وظایف حسابداری صنعتی

بررسی وظایف در حسابداری صنعتی

در حسابداری صنعتی نیز وظایفی وجود دارند که در این خصوص به آنها اشاره خواهیم داشت.

مورد اول همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و بودجه های سازمانی می باشد.

در خصوص مورد دوم می توانیم به عملیات های مربوط به جمع آوری و طبقه بندی و گزارش دهی از اطلاعات مربوط به تصمیم گیری های مدیریتی در رابطه با تمامی راه حل ها اشاره داشته باشیم. برنامه ریزی و اجرای قوانین در رابطه با ساختارهای مختلف برای کنترل هزینه ها و کاهش هزینه ها را نیز می توانیم در بخش های بعدی به آن ها اشاره کنیم.

تعیین تمامی ارزش های موجود در بخش های مختلف نیز با هدف هزینه یابی و تعیین قیمت در حوزه کنترل میزان موجودی می باشد که در بخش های بعدی قرار می گیرد. تمامی هزینه های انجام شده نیز نسبت به سود بدست آمده در نظر گرفته می شوند.

در صورتی که به دنبال دریافت آموزش مالیات هستید، می توانید پکیج آموزش مالیات پیشگام ویستا پژوه را مشاهده کنید.

بررسی هزینه یابی ها در حوزه حسابداری صنعتی

در حوزه حسابداری صنعتی، کلیه موارد مربوط به هزینه یابی در چند بخش در نظر گرفته می شوند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم داشت:

اولین مورد هزینه یابی جذبی نام دارد. این مورد شامل کاهش هزینه ها در بخش تولید از نظر مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و البته سربار متغیر ساخت و ثابت ساخت در بهای تمام شده موجودی کالای مربوطه را شامل می شود.

در بخش بعدی هزینه یابی به صورت مستقیم و یا متغیر خواهد بود. در این جا هزینه های ساخت مربوط به محصولات را می توانیم به عنوان یک مورد به آن اشاره کنیم. این هزینه ها می توانند به طور مستقیم با حجم تولیدی تغییر کنند. در این جا دستمزد مستقیم مربوط به سربار ساخت را می توانیم جز هزینه های متغیر تولیدی نیز در نظر بگیریم.

مورد بعدی مربوط به هزینه یابی برآوردی و یا تخمینی می باشد. این بخش شامل هزینه ای است که برای یک قرار داد و یا تصمیمی منحصر به فرد پیش بینی می شود. مخارج پس از فروش را نیز می تواند شامل شود.

مورد بعدی هزینه یابی سفارش کار نام دارد. در این جا می توانیم به قواعد مربوطه و البته تشخیص و ثبت و تخصیص تمامی هزینه های تولید و تفکیک کلیه سفارش ها در بخش های تولیدی از نقطه شروع تا پایان عملیات تولیدی اشاره داشته باشیم. در روش هزینه یابی سفارش، هزینه های تولید هر سفارش به طور مجزا از سایر سفارش ها جمع آوری و ثبت می گردند.

در مرحله بعد می توانیم به هزینه یابی مراحل تولید و یا مرحله ای اشاره داشته باشیم.

در برخی موسسه ها نیز وقتی فرآیند تولید کامل شود، می توانیم مراحل مختلفی را نیز طی نماییم. البته محصولات موسسات مربوطه به صورت انبوه و یکسان نیز قابلیت تولید دارند. در این حالت می توانیم از روش های هزینه یابی مرحله ای نیز استفاده نماییم.

هزینه یابی استاندارد نیز مورد بعدی می باشد. این مورد به کنترل بودجه ارتباط دارد. در واقع می توانیم شاهد مقایسه نتایج مختلف نیز باشیم. البته هزینه یابی استاندارد نسبت به نتایج واقعی تولید و فروش برای یک محصول در نظر گرفته می شود. البته تمامی موارد با نتایج برنامه ریزی شده نیز سنجیده خواهند شد.

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی چه اهمیتی دارد؟

حسابداری صنعتی می تواند به ما کمک کند تا درآمدها را تفکیک نماییم. همچنین هزینه ها و محاسبات مربوط به آنها را نیز می توانیم برای کاهش هزینه ها در نظر بگیریم. البته به طور کلی حسابداری نیز علمی می باشد که به اعداد و ارقام مرتبط است. حسابداری صنعتی نیز جزیی از این ارقام می باشد که باید نسبت به آن در هر شرکت اقدامات لازم نیز انجام شود.

ازچه راه هایی در حسابداری صنعتی، تمامی هزینه ها طبقه بندی می شوند؟

راه های مختلفی وجود دارند که در آنها حسابداری صنعتی طبقه بندی می شود. در این حالت می توانیم به طبقه بندی طبیعی هزینه ها و طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول و همچنین طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با حجم و تعداد تولید اشاره داشته باشیم. تمامی این موارد در حوزه حسابداری صنعتی از اهمیت بالایی نیز برخوردار می باشند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما حسابداری صنعتی را بررسی کردیم و جزییاتش را نیز مورد بررسی قرار دادیم. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حسابداری صنعتی به طور کلی در حوزه علم حسابداری جای دارد. موارد مختلفی را نیز شامل می شود که در این مقاله به تمامی موارد مربوطه نیز اشاره هایی داشتیم. طبقه بندی هزینه ها و این گونه موارد به همراه جزییاتی که در این مقاله مطرح شد را می توانیم بخشی از علم حسابداری در حوزه حسابداری صنعتی در نظر بگیریم که بسیار نیز اهمیت دارند.

دیدگاه‌ها ۰