سبد خرید

مراحل تجدید نظر 244

مراحل تجدید نظر 244

هیات تجدید نظر یکی از مراجع قضائی در حوزه مالیاتی ایران است که به منظور بررسی و ارتقاء عدالت در اختلافات مالیاتی ایجاد شده است. این هیات برای حل اختلافات مالیاتی که از مراحل دیگر گذشته‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند، صدور رأی‌ها و تصمیم‌گیری‌های قضایی انجام می‌دهد.

مراحل تجدید نظر ۲۴۴ عبارتند از:

۱. تقاضای تجدید نظر:

طرفین در صورت عدم رضایت از حکم صادره توسط رئیس اداره مالیاتی می‌توانند تقاضای تجدید نظر از هیات تجدید نظر را داشته باشند.

۲. بررسی مدارک و شنیدن طرفین:

هیات تجدید نظر پس از دریافت تقاضا و مدارک مرتبط، طرفین را به شنیدن موارد و تبادل نظر دعوت می‌کند.

۳. صدور رأی:

با بررسی موارد و شنیدن طرفین، هیات تجدید نظر به صدور رأی و تصمیم‌گیری قضایی می‌پردازد. این رأی برای حل اختلافات مالیاتی به صورت نهایی و قطعی است.

۴. اجرای رأی:

رأی صادره توسط هیات تجدید نظر پس از تصویب از طرف دیوان عدالت اداری اجرایی می‌شود.

هیات تجدید نظر ۲۴۴ جهت ایجاد عدالت در اختلافات مالیاتی و رسیدگی به مواردی که از مراحل اداری و دادرسی گذشته‌اند، تشکیل شده است. این هیات تمامی مدارک و شهادت‌های ارائه شده توسط طرفین را بررسی نموده و با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی، رأی‌های قضایی و عادلانه‌ای صادر می‌کند.

دیدگاه‌ها ۰