پکیج آموزشی مالیات بر ارث، حق تمبر، خانه و خودرو

پکیج آموزش مالیات بر ارث،حق تمبر، خانه های مسکونی خالی و خودروهای لوکس تخصص تضمینی + مدرک معتبر این پکیج…

350,000 تومان

پکیج آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

آموزش مالیات بر ارزش افزوده تخصص تضمینی + مدرک معتبر عناوین آموزشی: تعاریف و کلیات ماخذ،نرخ و نحوه محاسبه معافیت…

350,000 تومان

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد اتفاقی و انحلال شرکتها

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد اتفاقی و انحلال شرکت ها تخصص تضمینی + مدرک معتبر این پکیج شامل موارد زیر…

350,000 تومان

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد اشخاص خارجی

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد اشخاص خارجی تخصص تضمینی + مدرک معتبر با توجه به متنوع بودن قوانین مالیاتی و…

350,000 تومان

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد املاک

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد املاک تخصص تضمینی + مدرک معتبر این پکیج شامل موارد زیر میباشد: فیلم آموزش جامع…

350,000 تومان

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد مشاغل (اشخاص حقیقی)

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد مشاغل تخصص تضمینی + مدرک معتبر این پکیج شامل موارد زیر میباشد: فیلم آموزش جامع…

350,000 تومان

پکیج آموزشی معافیت های مالیاتی

آموزش معافیت های مالیاتی تخصص تضمینی + مدرک معتبر مدرس : استاد احمد غفارزاده • مشاور مرکز پژوهش های مجلس…

350,000 تومان

پکیج سامانه ی مؤدیان و پایانه های فروشگاهی

آموزش سامانه ی مؤدیان و پایانه های فروشگاهی تخصص تضمینی + مدرک معتبر   این روزها درباره ی سامانه ی…

550,000 تومان