آموزش مالیات

با تحقیق بسیار در حوزه ی حسابداری دریافتیم که یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و حسابدارها، تغییر مکرر…

3,000,000 تومان

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد اشخاص خارجی

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد اشخاص خارجی تخصص تضمینی + مدرک معتبر با توجه به متنوع بودن قوانین مالیاتی و…

350,000 تومان

کتاب آیین دادرسی مالیاتی

کتاب آیین دادرسی مالیاتی به اهتمام استاد احمد غفارزاده مشمل بر: مراحل و فرایندهای دادرسی آراء هیات عمومی دیوان عدالت…

120,000 تومان

کتاب مالیات بر ارزش افزوده

کتاب مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و آیین نامه های اجرایی به اهتمام…

90,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی به اهتمام استاد احمد غفارزاده مشتمل بر: قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات برارزش افزوده جدید…

200,000 تومان