کتاب آیین دادرسی مالیاتی

کتاب آیین دادرسی مالیاتی به اهتمام استاد احمد غفارزاده مشمل بر: مراحل و فرایندهای دادرسی آراء هیات عمومی دیوان عدالت…

120,000 تومان

کتاب مالیات بر ارزش افزوده

کتاب مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و آیین نامه های اجرایی به اهتمام…

90,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی

کتاب مجموعه قوانین مالیاتی به اهتمام استاد احمد غفارزاده مشتمل بر: قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات برارزش افزوده جدید…

200,000 تومان