آموزش برگزار شده ی معافیت مالیاتی

آموزش برگزارشده توسط پیشگام کنفرانس معافیت های مالیاتی تخصص تضمینی + مدرک معتبر مدرس : استاد احمد غفارزاده مشاور مرکز…

آموزش دادرسی و حسابرسی مالیات

آموزش دادرسی و حسابرسی مالیات مدرس عناوین آموزشی آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم تشریح حسابرسی مالیات و ضمانت…

585,000 تومان

آموزش مالیات بر ارزش افزوده

آموزش مالیات بر ارزش افزوده مدرس عناوین آموزشی تعاریف و کلیات ماخذ،نرخ و نحوه محاسبه معافیت ها وظایف و تکالیف…

585,000 تومان

آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مدرس عناوین آموزشی تعاریف و کلیات ماخذ،نرخ و نحوه محاسبه معافیت ها وظایف و…

585,000 تومان

آموزش معافیت های مالیاتی

آموزش معافیت های مالیاتی مدرس ویژگی های دوره شرکت در سمینار به دو صورت حضوری و غیرحضوری فراهم میباشد. بعد…

585,000 تومان

آموزش نکات کاربردی مالیات

آموزش نکات کاربردی مالیات مدرس عناوین آموزشی آموزش صفر تا صد نکات کاربردی مالیات ویژگی های دوره شرکت در سمینار…

585,000 تومان

دوره کاربردی مدیریت مالیاتی

دوره ی کاربردی مدیریت مالیاتی در سه جلسه تخصص تضمینی + مدرک معتبر پیشگام دانش افزا، برگزارکننده دوره های تخصصی…

1,500,000 تومان
15%
تخفیف

دوره ی مباحث کاربردی مدیریت مالیاتی

دوره ی مباحث کاربردی مدیریت مالیاتی   مدرسان عناوین آموزشی و جلسات دوره ی کاربردی مدیریت مالیاتی (برای مطالعه ی…

2,500,000 تومان