آموزش حسابرسی و دادرسی مالیاتی

آموزش دادرسی و حسابرسی مالیات تخصص تضمینی + مدرک معتبر   عناوین آموزشی  • آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات…

350,000 تومان

آموزش دادرسی و حسابرسی مالیات

آموزش دادرسی و حسابرسی مالیات مدرس عناوین آموزشی آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم تشریح حسابرسی مالیات و ضمانت…

585,000 تومان

آموزش مالیات بر ارزش افزوده

آموزش مالیات بر ارزش افزوده مدرس عناوین آموزشی تعاریف و کلیات ماخذ،نرخ و نحوه محاسبه معافیت ها وظایف و تکالیف…

585,000 تومان

آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مدرس عناوین آموزشی تعاریف و کلیات ماخذ،نرخ و نحوه محاسبه معافیت ها وظایف و…

585,000 تومان

آموزش معافیت های مالیاتی

آموزش معافیت های مالیاتی مدرس ویژگی های دوره شرکت در سمینار به دو صورت حضوری و غیرحضوری فراهم میباشد. بعد…

585,000 تومان

آموزش نکات کاربردی مالیات

آموزش نکات کاربردی مالیات مدرس عناوین آموزشی آموزش صفر تا صد نکات کاربردی مالیات ویژگی های دوره شرکت در سمینار…

585,000 تومان

پکیج آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

پکیج آموزش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی این پکیج آموزشی شامل فیلم، فایل صوتی، جزوات آموزشی و گواهینامه ی بین…

350,000 تومان

پکیج آموزش مالیات بر درآمد حقوق

پکیج آموزشی مالیات بر درآمد حقوق تخصص تضمینی + مدرک معتبر این پکیج شامل موارد زیر میباشد: فیلم آموزش جامع…

350,000 تومان