سبد خرید

آموزش جامع

1. دادرسی مالیاتی: -جایگاه مالیات در قانون اساسی مشروطه و ج.ا.ا -فرآیندهای مالیات -چگونگی صدور برگ تشخیص و ویژگی های حقوقی و قانونی آن -ابلاغ و چگونگی اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه ی مالیات -مراجع حل اختلاف مالیاتی و آیین دادرسی آنها -دادرسی قضایی مالیاتی -سایر موارد مرتبط 2.چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی […]

۳.۳۹ ۲.۵ میلیون تومان
۲۶
آموزش جامع
در حال برگزاری
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
درصد پیشرفت دوره
۰٪
آموزش جامع
۳.۳۹ ۲.۵ میلیون تومان