سبد خرید

وقت مشاوره با استاد محمد قبول

استاد محمد قبول عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران کارشناس رسمی دادگستری عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی عضو کمیته مقررات مالیاتی جامعه حسابداران رسمی عضو کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی عضو کمیته های مالی، مالیاتی، پیاده سازی استانداردهای حسابداری، حسابرسی داخلی، و ریسک در هلدینگها و نهادی عمومی جهت تعیین وقت مشاوره با […]

وقت مشاوره با استاد محمد قبول
در حال برگزاری
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
درصد پیشرفت دوره
۰٪
جناب آقای محمد قبول
مدرس دوره
عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کارشناس رسمی دادگستری پژوهشکر برتر به جهت تالیف کتاب راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده
وقت مشاوره با استاد محمد قبول
۲ میلیون تومان