سبد خرید

کتاب مالیات بر ارزش افزوده 1401

کتاب مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و آیین نامه های اجرایی به اهتمام : استاد احمد غفارزاده

۴۰ ۲۰ هزار تومان
۵۰
کتاب مالیات بر ارزش افزوده 1401
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
استاد احمد غفارزاده
عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز مالی دادخواهی مالیاتی معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ عضو شورای عالی مالیاتی مدیر کل مالیاتی و عضو کارگروه اصلاحیه قوانین مالیاتی
کتاب مالیات بر ارزش افزوده 1401
۴۰ ۲۰ هزار تومان