سبد خرید

کتاب قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1402

کتاب قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1402 به اهتمام: استاد احمد غفارزاده آیین نامه های اجرایی بخش نامه هی مهم و کاربردی فهرست معافیت کالا و خدمات سایر قوانین و مصوبات مرتبط جهت مطالعه ی توضیحات کتاب و فهرست مطالب فایل زیر را دانلود کنید.. فهرست_کتاب_قانون_دایمی_ارزش_افزوده_و_پایانه_های_فروشگاهی

۱۵۰ هزار تومان
کتاب قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1402
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
استاد احمد غفارزاده
عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز مالی دادخواهی مالیاتی معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ عضو شورای عالی مالیاتی مدیر کل مالیاتی و عضو کارگروه اصلاحیه قوانین مالیاتی
کتاب قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1402
۱۵۰ هزار تومان