آموزش اصول و فنون مذاکره

آموزش اصول و فنون مذاکره رموز مذاکره را بیاموزید و آن را در هر مذاکره ای به کار بگیرید. ما…

از 5,500,000 تومان