سبد خرید

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مایاتی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به اهتمام: استاد احمد غفارزاده مقدمه: نقش بانکها در اقتصاد هر کشور، متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین میشود، بانکها برای پاسخگویی به ماموریت شرکتی از یک سو و مسئولیت اجتماعی از سوی دیگر، دارای تکالیف قانونی مضاعفی نسبت به سایر فعالان […]

۵۰ ۴۵ هزار تومان
۱۰
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مایاتی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
در حال برگزاری
توضیحات
دیدگاه‌ها ۰
درصد پیشرفت دوره
۰٪
استاد احمد غفارزاده
عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز مالی دادخواهی مالیاتی معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ عضو شورای عالی مالیاتی مدیر کل مالیاتی و عضو کارگروه اصلاحیه قوانین مالیاتی
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مایاتی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
۵۰ ۴۵ هزار تومان