سبد خرید

اصلاحیه های قوانین مالیاتی و پرسش و پاسخ مالیاتی

آموزش اصلاحیه های مالیاتی و پنل پرسش و پاسخ مالیاتی مدرسان: استاد احمد غفارزاده مشاور مرکز پژوهش هاي مجلس نويسنده و  مدرس ماليات استاد ميرمحسن طاهري تاري نويسنده و مدرس ماليات استاد ريحانه عامري نويسنده و مدرس تخصصي دعاوي و جرائم مالياتي طراح رشته حقوق مالياتي در ايران استاد علي رضا رجب پور مدرس و […]

۸۵۰ ۳۵۰ هزار تومان
۵۸
اصلاحیه های قوانین مالیاتی و پرسش و پاسخ مالیاتی
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
استاد احمد غفارزاده
مدرس دوره
عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز مالی دادخواهی مالیاتی معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ عضو شورای عالی مالیاتی مدیر کل مالیاتی و عضو کارگروه اصلاحیه قوانین مالیاتی
اصلاحیه های قوانین مالیاتی و پرسش و پاسخ مالیاتی
۸۵۰ ۳۵۰ هزار تومان